برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی استان گلستان در اداره کل هواشناسی استان گلستان

جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی استان گلستان با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران روز سه شنبه بعدازظهر 25 مرداد در اداره کل هواشناسی برگزار شد.

در این جلسه مدیران عضو شورای هماهنگی و فعالان جهادی برتر استان حضور داشتند.

مشاور وزیر در امور ایثارگران وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی استان گلستان، گفت: ایجاد تعامل بین فعالان جهادی و دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی در گلستان باید منجر به تامین مطالبات عموم مردم گلستان، علی الخصوص جامعه ایثارگری و شهادت این استان شود.

یکی از مواردی که در این نشست مطرح شد، مزین کردن ساختمان های اداری، ابنیه، پروژه ها و جاده های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به نام مقدس شهدا بود.