برگزاری دوره آموزشی ” دما، رطوبت و تبخیرسنجی ” در اداره کل هواشناسی گلستان

دوره آموزشی ” دما، رطوبت و تبخیرسنجی” با حضور کارشناسان همدیدی گلستان و دیگر استان ها ی کشور بصورت حضوری از روز یکشنبه 1402/8/16 تا روز چهارشنبه 1402/8/17 بمدت دو روز و در 12 ساعت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، دراین دوره آموزشی که کارشناسان همدیدی استان گلستان و دیگر استان های کشور ( استان مازندران ، سمنان و خراسان شمالی ) بصورت حضوری به تعداد 23 نفردر آن حضور داشتند ، شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با سرفصل های نحوه قرائت و گزارش دماهای خشک،تر،کمینه،بیشینه و دماسنج های اعماق خاک و کدگذاری در گروههای مربوطه آشنا شدند.