برگزاری کارگاه آموزشی هواشناسی دریایی برای کاربران تهک دریایی

کارگاه آموزشی هواشناسی دریایی برای کاربران تهک دریایی با توجه به شروع فصل صید پره در استان در محل کومه های صیادان در شبه جزیره میانکاله برگزار شد.

اطلاعات و پیش بینی های هواشناسی دریایی در حفظ جان و مال صیادان امری ضروری می باشد و با توجه به شروع فصل صید از ابتدای پاییز امسال در استان گلستان، کارشناسان اداره هواشناسی دریایی گلستان جهت بررسی میزان اثربخشی اطلاعات ارائه شده به کاربران هواشناسی دریایی و همچنین تبیین روش های نوین جهت دریافت و استفاده از اطلاعات هواشناسی دریایی ، اولین کارگاه آموزشی  خود را برای صیادان صید ماهیان پره استان  در محل کومه های صیادان در شبه جزیره میانکاله  در تاریخ 12 اذر ماه برگزار کردند.

در این کارگاه آموزشی ناظران صید پره و لوسمان های شرکت های تعاونی پره حضور داشتند و با دیدار چهره به چهره  ضمن ارائه آخرین اطلاعات هواشناسی دریایی و روش دستیابی به آنها و همچنین بروز رسانی اطلاعات صیادان جهت اطلاع رسانی، با تکمیل پرسشنامه ها توسط کاربران  بازخورد خدمات ارائه شده در این مدت اخذ و مورد بررسی قرار گرفت تا انشاالله با بهرمندی از اطلاعات میدانی زمینه خدمات رسانی هرچه بیشتر به جامعه صیادان استان فراهم گردد و حرکت در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان هواشناسی کشور یعنی حفظ جان و مال کاربران گرامی محقق شود.