با توجه به سياست هاي محوري سازمان هواشناسي كشور مبني بر كاربردي نمودن داده ها و اطلاعات در جامعه و بر اساس سياست جديد و طرح راهبردي (۱۳۹۹-۱۳۹۳)، طرح تهك (توسعه هواشناسي كاربردي) در سازمان هواشناسي كشور راه اندازي گرديد. اين طرح درحقيقت يك پل ارتباطي مطمئن، پايدار و هميشگي بين سازمان وكاربران نهايي خواهد بود يا به عبارتي ارتباط بي واسطه با كاربر نهايي در جهت كاربردي نمودن داده ها و اطلاعات و محصولات هواشناسي مي باشد .

داده در سازمان هواشناسي كشور براي تبديل شدن به اطلاعات، دانش، فهم و خرد، مسير طولاني را در كمترين زمان ممكن طي نموده تا از ديده باني و اندازه گيري داده ها در ايستگاه هاي هواشناسي سراسر كشور و انتقال به مراكز استان ها و انجام فرآيندهاي اوليه به مركز داده سازمان هواشناسي انتقال يابد.در ادامه پس از پايش و پردازش در ابر رايانه ها و تلفيق با ساير داده هاي بين المللي و بهره گيري از مدل ها و نظريه هاي معتبر و تجربه كارشناسان تبديل به محصولات هواشناسي اعم از انواع‌ پيش‌بيني‌هاي جوي، اطلاعات‌ جوي و اقليمي پايه مانند دما، رطوبت،فشار، تابش‌ خورشيد، سمت و سرعت باد و … نقشه هاي روزانه سطوح فوقاني و سطخ زمين، محصولات هواشناسي هوانوردي ، محصولات هواشناسي دريايي، تصاوير دريافتي رادار و ماهواره، محصولات هواشناسي كشاورزي و …گرديده كه همه و همه در يك جمله در اختيار توسعه پايدار در سطح ملي و منطقه اي قرار مي گيرد .

بر اين اساس سازمان هواشناسي كشور متولي اندازه گيري و جمع آوري پارامترهاي سطح زمين و عمق محدود خاك، سطوح فوقاني جو اعمم از دما، رطوبت، سمت و سرعت باد و … و نيز آلاينده هاي جوي بوده كه علاوه بر ارائه گزارشات مربوطه، قابليت پيش بيني اين پارامترها را در بازه هاي زماني كوتاه مدت و ميان مدت را داشته كه و اين وجه تمايز سازمان هواشناسي كشور با ساير سازمان هاي مشابه در اين امر مي باشد.

سازمان هواشناسي در طي ساليان متمادي بر اساس رسالت خود، محصولات هواشناسي را از طريق سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با اين سازمان به جامعه ارائه نموده ولي با سياست هاي محوري سازمان در سالهاي اخير تصميم بر ارائه محصولات هواشناسي به عموم جامعه و مردم گرديده كه اين مسئله در طرح تهك سازمان مستتر و عيان گرديده و به عنوان رسالت اين طرح مطرح مي باشد .

سامانه تهك (توسعه هواشناسي كاربردي) كشاورزي به عنوان نخستين گام از اجراي طرح توسعه هواشناسي كاربردي (تهك) در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ آغاز به كار نمود كه همزمان با آن اداره كل هواشناسي استان گلستان با دارا بودن سابقه طولاني در انجام مطالعات هواشناسي كشاورزي و بهره مندي از۲ اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي و پرسنل متخصص با تحصيلات كارشناسي ارشد و دكتري از پيشگامان اين طرح در سطح كشور مي باشد.

همچنين با توجه به شرايط اقليمي، صنعتي، اجتماعي و زيست محيطي و برخورداري از پتانسيل هاي فرهنگي، تاريخي و ورزشي و توان بالاي فني و تجهيزاتي و نيز كارشناسان مجرب و متخصص هواشناسي، زمينه براي ايجاد تهك هاي تخصصي هواشناسي آلودگي و كيفيت هوا، هواشناسي ترابري و عمران، ورزش و سلامت و ميراث فرهنگي و گردشگري به وجود آمده كه تمامي آنها با همت كارشناسان اين اداره محقق و عملياتي گرديده اند .

با عنايت به شرح وظيفه و رسالت تهك در اداره كل هواشناسي استان و مواجه با شهروندان آگاه و به روز در حوزه هاي ارتباطي نياز به استفاده حداكثري از زير ساخت هاي ارتباطي موجود و بهره مندي از تكنولوژي جديد و به روز، بيش از پيش احساس گرديده .

مستندسازی و گردآوری و جمع­بندی فعالیت های انجام شده در رابطه با هر یک از گروه­های کاربری تولید مواد غذایی و آشکار سازی نقش پر اهمیت خدمات هواشناسی کشاورزی در آن فعالیت است. چنانچه این مهم با دقت و حساسیت انجام پذیرد، نقش و جایگاه سازمان هواشناسی کشور  در ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید مواد غذایی در سطح ملی مشخص خواهد شد.

سند محصول در بخش اجرایی دربرگیرنده تفصیلات اجرایی و مراحل و اقدامات اداری طی شده برای پیاده سازی سامانه تهک در خصوص محصول کشاورزی مورد نظر در استان می باشد.

در این راستا بصورت سالیانه 4 سندگندم ، کلزا ، سویا ، پنبه  در استان تهیه می شود .