حضور مدیر کل هواشناسی در مراسم زنگ انقلاب روز یازدهم بهمن در مدرسه شهید بهشتی ( تیزهوشان) گرگان