دیدار سرپرست هواشناسی گلستان با مدیرکل راه و شهرسازی استان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان سرپرست هواشناسی استان گلستان با حضور در اداره کل راه و شهرسازی با آقای ملک مدیر کل راه و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی استان و نماینده ویژه مدیر کل راه و شهرسازی نیز حضور داشتند، محور مورد بحث پیرامون مسائل و پروژه های  هواشناسی گلستان و ارائه گزارش مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان در سال جاری  بود.

در این دیدار در خصو ص پروژه رادار هواشناسی و سایر پروژه های در دست اقدام هواشناسی استان ازجمله ایستگاه هواشناسی سیار، پروژه جابجایی ساختمان هواشناسی فرودگاه گرگان، احداث ایستگاه هواشناسی چهارباغ  بحث و گفتگو شد و مقرر شد در جهت تامین منابع اعتباری پروژه ها از محل منابع استانی و استفاده از ظرفیت های استان در این راستا، همکاری های بین دستگاهی صورت گیرد.