دیدار مدیر کل هواشناسی گلستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

دیدار مدیر کل هواشناسی گلستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

✅ نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان با حضور در دفتر قدرت اله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با وی دیدار و گفتگو کرد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ در این نشست که محمد علی طبرسا ذیحساب و مرضیه حسینیایی رئیس اداره توسعه و منابع هواشناسی نیز حضور داشتند محور بحث و گفتگو پیرامون مسائل و موارد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و وضعیت هواشناسی در این حوزه بود.

✅ داداشی مدیر کل هواشناسی استان در این دیدار گفت: وضعیت اعتبارات هزینه ای طوری است که لازم است توجه ویژه ای به هواشناسی شده تا روند امور با برنامه عملیاتی و اهداف تنظیم شده هماهنگ شود.

✅ مدیر کل هواشناسی استان در خصوص اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای نیز گفت: گر چند که اهمیت احداث و عملیاتی شدن پروژه رادار هواشناسی در گنبد کاوس و از طرفی جابجایی و احداث ساختمان هواشناسی فرودگاه مورد تایید تمامی مسئولین است’ برای تحقق این امر در مدت زمان کم و انجام خدمات لازم و ایفای نقش هواشناسی در برنامه استانی نیازمند تخصیص اعتبارات بصورت ویژه هستیم.

✅ قدرت اله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز خدمات هواشناسی و نقش آن در پیشبرد اهداف و برنامه ها را غیر قابل انکار دانست و اطمینان داد که دستگاه متبوع وی در انجام نقش خود در تامین اعتبارات لازم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد نمود.