دیدار مدیر کل هواشناسی گلستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان امان محمد کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان روز پنج شنبه 17 اسفندماه با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.

در این نشست که مدیر کل هواشناسی و جمعی از همکاران هواشناسی نیز حضور داشتند محور بحث و گفتگو پیرامون مسائل و وضعیت اعتبارات تملک دارایی هواشناسی در سال جاری بود.

امان محمد کمالی مدیر کل هواشناسی استان گلستان ضمن تشکر از مهندس نورانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حمایت ها و همکاری با اداره کل هواشناسی استان گلستان در این دیدار خواستار مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه تقویت اعتبارات هزینه ای و رفاهیات پرسنل و جبران کسری اعتبارات هزینه ای در هواشناسی استان درسال جاری شد.همچنین در این دیدار در خصو ص پروژه های مهم و اولویت دار هواشناسی بویژه پروژه رادار هواشناسی گلستان و پیشرفت آن و تخصیص اعتبارات ساخت ابنیه رادار هواشناسی با توجه به سفر دوم رییس جمهور محترم به استان گلستان بحث و گفتگو شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در این جلسه به اعتبارات تملک پرداخت و خاطرنشان کرد:هواشناسی در فعالیتهای اقتصادی استان،بسیار حائز اهمیت می باشد.

نورانی رئیس سازمان به اعتبارات هزینه ای نیز اشاره کرد و افزود:اعتبارات هزینه ای در سال 1402 نسبت به سال قبل،رقم افزایشی چشمگیری داشته است و این نشانی از توجه عملکرد دولت سیزدهم به این بخش می باشد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بیان کرد:اهمیت بخش هواشناسی با پیش بینی وضعیت هوای استان گلستان و هشدارهای لازم هواشناسی،نقشی بسیار اثرگذار در کاهش آسیب به بخش های حیاتی استان،مانند کشاورزی دارد و به هر میزان،اعلام پیش بینی هواشناسی استان،دقیق تر باشد به تناسب،خسارت کمتری به بخش کشاورزی استان وارد می گردد و تولید محصولات کشاورزی استان افزایش پیدا می کند.

نورانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت:بخش هواشناسی استان گلستان،بایستی در تقویت به سمت و سوی فناوری های پیشرفته روز با توجه به ایستگاه های هواشناسی حرکت نماید و به عنوان برنامه ریز در استان،حامی بخش هواشناسی در استان هستم.نورانی در ادامه جلسه تصریح کرد:با توجه به اینکه گردوغبار یکی از چالش های اصلی می باشد و در این خصوص بایستی داده های آلودگی هوا بررسی گردد،لذا هواشناسی با بعضی از دستگاههای اجرایی استان در تعامل و همپوشانی قرار دارد و می تواند در راستای تامین امنیت غذایی استان و افزایش بهره وری تولیدات،دستاوردهای مثمرثمری داشته باشد.

همچنین آقای نورانی در پایان در خصوص تقویت اعتبارات هزینه ای و جبران کسری اعتبارات هواشناسی گلستان قول مساعد دادند.