دیدار مدیر کل هواشناسی گلستان با مدیرکل فرودگاه بین المللی گرگان

دیدار مدیر کل هواشناسی گلستان با مدیرکل فرودگاه بین المللی گرگان
مهندس کمالی با مدیر کل فرودگاه بین المللی گرگان دیدار و در خصوص ساختمان جدید هواشناسی فرودگاه بحث و گفتگو کردند .
به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، در این دیدار علی متانت مدیرکل فرودگاه بین المللی گرگان به جهت تعامل و همکاری مطلوب کارکنان هواشناسی در خصوص ارائه گزارشات متار و اسپیسی و سایر گزارشات هواشناسی ویژه امور هوانوردی در راستای تامین سلامت پروازها تشکر و قدردانی نمودند.
در این دیدار در خصوص بررسی جابجایی و احداث ساختمان جدید هواشناسی فرودگاه گرگان و تامین اعتبار مورد نیاز و انجام برخی امور عمرانی ساختمان فعلی هواشناسی فرودگاهی بحث و تبادل نظر شد.