دیدار و گفتگوی مدیر کل هواشناسی گلستان با سرپرست اداره کل راه آهن شمال شرق

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گلستان ، روز چهارشنبه مورخ 17خرداد 1402، در نشستی، مهندس امان محمد کمالی، مدیر کل هواشناسی استان گلستان با مهندس محمد رضا حبیبی سرپرست اداره کل راه آهن شمال شرق ، دیدار و گفتگو نمودند، طی این دیدار که در اداره کل راه آهن شمال شرق صورت پذیرفت، مدیرکل هواشناسی گلستان در ابتدا انتصاب آقای مهندس حبیبی  به سمت سرپرست اداره کل راه آهن شمال شرق تبریک عرض نمودند و از همکاری راه آهن شمال شرق در اطلاع رسانی وضعیت جوی به مسافران تشکر نمود. همچنین کمالی در ادامه به تشریح فرآیندهای منجر به تولید محصولات و خدمات هواشناسی در حوزه های مختلف بویژه حمل و نقل ریلی و نیز اهمیت خدمات هواشناسی از جمله پیش بینی های جوی در کاهش خسارات و نقش خدمات هواشناسی در حوزه ی حمل و نقل پرداختند و افزود تعاملات دوجانبه و تداوم همکاری ها سبب  اطلاع رسانی بهتر به مسافران خواهد شد.

در ادامه سرپرست اداره کل راه آهن نیز ضمن قدردانی از مجموعه ی هواشناسی، بر ضرورت آگاهی از شرایط جوی در حمل و نقل ریلی نیز تاًکید نموده و خواستار گسترش همکاری بین دو دستگاه شدند. همچنین در این نشست  مطالبی در راستای ظرفیت ها و استعداد های فنی و تخصصی طرفین عنوان شد.