سومین سال زراعی کم بارش در گلستان پایان یافت

مدیر کل هواشناسی گلستان گفت: سال آبی 1402-1401 با میانگین بارش ۳۰۰ میلی متر، سومین سال کم بارش متوالی در استان بود که در مقایسه با شرایط نرمال ۳۷ درصد معادل ۱۷۵میلیمتر با کاهش بارندگی به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی گلستان، امان محمد کمالی اظهار داشت: بارش سال زراعی گذشته حتی نسبت به سال قبل آن ۱۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در طول سه سال زراعی گذشته، کاهش به ترتیب ۳۹، ۲۰ و ۳۷ درصدی بارش نسبت به شرایط نرمال، باعث حاکم شدن خشکسالی در استان شده است  و همین امر محدودیت‌های جدی در تأمین آب نسبت به سال‌های نرمال به بار آورد.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: میانگین تعداد روز های همراه با بارندگی در ایستگاههای همدیدی استان در این سال زراعی ۷۶ روز بود و در مقایسه با نرمال ۱۳ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین میانگین تعداد روزهای با بارش بیش از پنج میلیمتر در این مدت تنها ۱۹ روز بوده است.

کمالی در ادامه گفت: در سال زراعی گذشته بیشترین کاهش بارش در اسفند ماه اتفاق افتاد و در این ماه خشکسالی بسیار شدید در کل استان حاکم بود.