ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی در هواشناسی گلستان

ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با عنوان ” هواشناسی کشاورزی ، کم بارشی ، افزایش دما و راهکارهای مقابله ” در اداره کل هواشناسی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در راستای افزایش تعامل با وزارت جهاد کشاورزی بمنظور ارتقاء خدمات هواشناسی کشاورزی ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با عنوان      ” هواشناسی کشاورزی ، کم بارشی ، افزایش دما و راهکارهای مقابله ” در اداره کل هواشناسی استان گلستان در شهرستانهای گرگان و گنبد در تاریخ 8 بهمن ماه برگزار شد.

در این کاروان ترویجی متخصصین و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل هواشناسی و کشاورزان پیشرو حضور داشتند. این کاروان ترویجی با هدف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص اهمیت و جایگاه توصیه های هواشناسی در بخش کشاورزی و شیوه تجزیه و تحلیل و دستیابی به آنها ، ارائه آخرین اطلاعات کاربردی در خصوص وضعیت بارندگی و دما در سال زراعی و ارائه توصیه های علمی و فنی برای مقابله با کم بارشی و افزایش دما در سال زراعی جاری در اداره کل هواشناسی استان در شهرستانهای گرگان و گنبد برگزار شد.

گفتنی است بخشی از این برنامه بطور همزمان و از طریق شبکه های ملی(Tv.iate.ir) و استانی برکت پخش شد.