مانور و کارگاه آموزشی روز ملی ایمنی در برابر زلزله در هواشناسی گلستان برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت پنجم دی ماه ،سالروز حادثه دلخراش زلزله بم و نامگذاری این روز به عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی ،مانور و کارگاه آموزشی در اداره کل هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان،این مانور با حضور مدیران و کارکنان اداره کل هواشناسی و  به منظور  فراهم آوردن زمینه های کاهش خطر پذیری ،آمادگی در برابر زلزله و مخاطرات طبیعی برگزار شد. در این مانور شناسایی و پناه گرفتن در مکان های امن در هنگام وقوع زلزله، روش های کمک رسانی به مصدومان به صورت عملی پرداخته شد.

همچنین کارگاه آموزشی به منظور افزایش آگاهی و آمادگی کارکنان در برابر مخاطرات طبیعی برگزار شد و در این کارگاه نکات ایمنی در برابر زلزله و  توصیه های ایمنی  و عوارض ناشی از حوادث طبیعی توسط مربی امداد و نجات هلال احمر استان آموزش داده شد.

در این کارگاه آموزشی کارکنان با احیای قلبی ریوی شامل مجموعه اقداماتی که فرد برای بازگرداندن فعالیت حیاتی دو عضو قلب و ریه فرد بیهوش، ادامه خون رسانی و نیز رساندن اکسیژن به مغز جهت جلوگیری از آسیب های مغزی باید انجام دهد، آشنا شدند.