تقویت جریانات گرم جنوبی و افزایش محسوس دما (در طول روز دوشنبه) و در پی آن نفوذ سامانه ناپایدار (از دوشنبه شب تا سه شنبه شب)

تقویت جریانات گرم جنوبی و افزایش محسوس دما (در طول روز دوشنبه) و در پی آن نفوذ سامانه ناپایدار (از دوشنبه شب تا سه شنبه شب)

 

 

✅ نشست پیش آگاهی و کمیته بحران هواشناسی استان به ریاست مهدی جاوردی معاون فنی و حضور سایر اعضا و تجزیه و تحلیل الگوها و نقشه های پیش یابی هواشناسی منجر به صدور هشدار نارنجی شماره 2 24/02/1401   شد.

 

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ تحلیل نقشه ها و الگوهای پیش یابی هوا توسط کارشناسان گروه پیش بینی استان و تغییرات جوی روزهای آتی منجر به صدور هشدار نارنجی شماره 2 24/02/1401   شد تا شرایط به مدیریت بحران و سایر دستگاههای خدمت رسان و عموم مردم اطلاع رسانی شود’ متن هشدار صادره و پدیده های مورد انتظار و زمانهای شروع و خاتمه و مخاطرات ناشی از آنها بشرح زیر میباشد:

 

زمان شروع:  دوشنبه مورخ 26/2/1401

نوع مخاطره:

1- افزایش محسوس دما و گاهی وزش باد گرم جنوبی در نواحی شرق و مرکز استان (روز دوشنبه)

2- وزش باد شدید تا خیلی شدید و رگبارورعدوبرق پراکنده  (از دوشنبه شب تا سه شنبه شب)، کاهش محسوس دما

منطقه اثر: استان گلستان

زمان پایان: سه شنبه شب مورخ 27/2/1401

اثر مخاطره:

1- تنش دمایی به محصولات زراعی، باغی و دامی و افزایش پتانسل آتش سوزی در مراتع

2- آسیب به ابنیه با استحکام پایین و سازه های موقت، آسیب به گلخانه ها، احتمال شکسته شدن درختان و …

3-احتمال وقوع رگبارهای محلی و آبگرفتگی برخی معابر

توصیه:

1- تهویه و تنظیم دمای مرغداری ها و گلخانه ها

2- محکم کردن سازه های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، پوشش گلخانه ها و ….، عدم توقف و تردد از زیر درختان خشک و کهنسال و …. ، انجام سایر تمهیدات پیشگیرانه لازم