مطالب توسط مدیریت سایت

♦️ پیش بینی فصلی بارش و دما تابستان و پاییز

♦️ پیش بینی فصلی بارش و دما تابستان و پاییز     ✍️ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط وضعیت بارش استان از ابتدای سال زراعی تا پایان تیر گفت، وضعیت بارش ها چندان مطلوب نبوده و میانگین بارش استان نسبت به دوره بلند مدت 19 درصد […]