وضعیت خشکسالی گلستان حادتر می شود

وضعیت خشکسالی گلستان حادتر می شود

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گلستان با اشاره به کاهش 147.9 میلیمتری میزان بارش سال زراعی جاری نسبت به آمار بلند مدت گفت: با این شرایط وضعیت خشکسالی استان از اردیبهشت تا پایان تیرماه حادتر می شود.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی مدیر کل استان در گفتگویی با اصحاب رسانه گفت: میانگین بارش استان از اول سال زراعی (1399-1400) تاکنون 197.5 میلیمتر بوده که در مقایسه با آمار بلند مدت تاکنون 147.9 میلیمتر کاهش بارش رخ داده است.

وی افزود: با توجه به کمبود بارشی قابل ملاحظه از شروع سال زراعی تاکنون و از طرفی پیش بینی وضعیت کمتر از نرمال بارشی استان از اردیبهشت تا تیرماه، روند خشکسالی استان افزایشی و حادتر می شود.

این مقام مسئول همچنین گفت: استان گلستان به لحاظ کمبود بارش سال زراعی جاری بعد از استان های کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، لرستان و گیلان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده و این در حالی است که کمبود میانگین بارش در کل کشور از شروع  سال زراعی تا به امروز نسبت به آمار بلند مدت 87.8- میلی متر بوده است.

وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در فروردین سال 1400 استان گلستان

وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در فروردین سال 1400 استان گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان در گفتگو با اصحاب رسانه و در تحلیل شرایط آب و هوایی فروردین 1400 از وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در این ماه در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی در این گفتگو در خصوص شرایط أب و هوایی اولین ماه سال جدید استان گفت:

در فروردین ماه 1400 متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان 21.9 میلیمتر بوده است، که نشان می دهد 58 درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده که این وضعیت بر اساس شاخص ها حاکی از وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در این ماه در استان است.

 وی افزود: بیشترین میزان بارش این ماه در مینودشت به میزان 55.3 میلیمتر اتفاق افتاده و کمترین میزان بارش نیز به میزان 8.1 میلیمتر در اینچه برون رخ داده و به ثبت رسیده است.

 این مقام مسئول در ادامه گفت : در فروردین 1400 متوسط دمای ایستگاه های سینوپتیک استان 16.9 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 2.1 درجه نسبت به متوسط فروردین ماه و نسبت به سال گذشته 3.6 درجه افزایش را نشان می دهد. حداکثر دمای ثبت شده 35.6 درجه سانتیگراد در اینچه برون و حداقل دمای ثبت شده 0.8 درجه سانتیگراد در فرود گاه گرگان بوده است.

مدیر کل هواشناسی گلستان در پایان گفت : با توجه به پیش بینی فصلی کاهش میزان بارش ها نسبت به شرایط نرمال تا پایان فصل بهار همچنان ادامه خواهد داشت.

سالروز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها تسلیت باد

‍ ◼️‍ سالروز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها تسلیت باد ◼️

جایگاه و نقش حضرت خدیجه (س) در سخت ترین دوران تاریخ اسلام بر کسی پوشیده نیست، او در دوران بعثت با حمایت های مادی ومعنوی خویش از پیامبر اکرم (ص)نقش مهمی را در تثبیت و گسترش اسلام ایفا نمود. او یک الگوی نمونه برای زنان و مردان جامعه می باشد چرا که در وجود ایشان ارزش ها و کمالات انسانی فراوان بوده است. او تمام ثروت، امکانات اقتصادی و هستی خویش را در راه رضای حق بخشید و نیز با حمایت های روحی، روانی و اجتماعی از پیامبر در ترویج اسلام و پیشبرد اهداف آن نقش بسزایی داشت و با این کار نام خویش را به عنوان الگوی واقعی و راستین تاریخ آفرینش ثبت نمود.

رسول خدا حضرت محمد(ص):

خدیجه و کجاست مثل خدیجه!
او مرا تصدیق کرد’ آنگاه که مردم مرا تکذیب کردند.

◼️سالروز وفات بانوی جهان اسلام’ ام المومنین حضرت خدیجه کبری(س) را به همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.◼️

روابط عمومی هواشناسی استان گلستان

کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت

کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گلستان در گفتگویی از کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت آماری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی در این گفتگو در تحلیلی از وضعیت برف استان در سال زراعی جاری و مقایسه آن با دوره بلند مدت آماری گفت: در استان گلستان معمولا ریزش برف هر ساله در اواسط آبان ماه رخ می دهد و از سوی دیگر در اواخر فروردین ذوب برف اتفاق می افتد. نتایج بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که میانگین سطح پوشش برف در سطح استان در سال زراعی جاری به میزان 4 درصد نسبت به سال قبل (1398) کاهش و به میزان 54 درصد نسبت به میانگین بلند مدت افزایش داشته است (جدول 1).

نوسان نسبت به بلند مدت نوسان نسبت به سال قبل میانگین پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه ردیف
درصد مقدار درصد مقدار بلند مدت سال 98 سال 99
-61 -20 -87 -87 33 100 13 آبان 1399 1
178 1600 67 1000 900 1500 250 آذر 1399 2
133 2000 250 2500 1500 1000 3500 دی 1399 3
-32 -730 -66 -3030 2300 4600 1570 بهمن 1399 4
29 205 -30 -395 700 1300 905 اسفند 1399 5
18 55 -49 -345 300 700 355 فروردین 1400 6
54 3110 -4 -357 5733 9200 8843 مجموع
جدول 1: نوسانات میانگین پوشش برف در استان گلستان

وی در ادامه افزود: از لحاظ بیشینه سطح پوشش برف، سال زراعی جاری 84 درصد نسبت به سال قبل افزایش را نشان داد که بیشترین میزان پوشش برف در بهمن ماه به میزان 11000 کیلومتر مربع اتفاق افتاد که این میزان برای سال قبل در حدود 7300 کیلومتر مربع می باشد. نکته قابل توجه اینکه این میزان افزایش سطح پوشش برف بیشتر در مناطق شمالی استان که منطقه ای خشک و نیمه خشک می باشد اتفاق افتاده است ( جدول 2).

نوسان نسبت به سال قبل بیشینه پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه

ردیف

درصد مقدار سال 98 سال 99
74- 1680- 2280 600 آبان 1399

1

86 3000 3500 6500 آذر 1399 2
164 6400 3900 10300 دی 1399 3
51 3700 7300 11000 بهمن 1399 4
162 6650 4100 10750 اسفند 1399 5
45 750 1650 2400 فروردین 1400 6
83 18820 22730 41550 مجموع

جدول 2: نوسانات بیشینه پوشش برف در استان گلستان

مدیر کل هواشناسی استان در پایان گفت: در نهایت کمینه سطح پوشش برف استان در سال زراعی جاری به میزان 43 درصد نسبت به سال قبل کاهش را نشان داد. که اینطور می توان نتیجه گرفت که علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت میزان ماندگاری برف کاهش یافته است ( جدول 3).

نوسان نسبت به سال قبل کمینه پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه ردیف
درصد مقدار سال 98 سال 99
آبان 1399 1
60- 420- 700 280 آذر 1399 2
44 250 570 820 دی 1399 3
75- 735- 975 240 بهمن 1399 4
31- 90- 290 200 اسفند 1399 5
95- 162- 170 8 فروردین 1400 6
43- 1157- 2705 1548 مجموع

جدول  3: نوسانات ;کمینه پوشش برف در استان گلستان

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی را به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

     روابط عمومی و شورای فرهنگی هواشناسی استان گلستان


 

‍ ایستگاههای هواشناسی در شهرستان های آق قلا و آزادشهر راه اندازی میشود

‍ ایستگاههای هواشناسی در شهرستان های آق قلا و آزادشهر راه اندازی میشود

مهدی جاوردی معاون فنی و شبکه هواشناسی گلستان در گفتگو با روابط عمومی از راه اندازی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان های آق قلا و آزادشهرتا پایان بهار سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، جاوردی در این گفتگو گفت: با توجه به برنامه عملیاتی هواشناسی استان و در راستای گسترش شبکه ایستگاهها با هدف تولید داده های هواشناسی احداث ایستگاههای شهرستان های یاد شده در دستور کارقرار گرفته است.

وی افزود: در شهرستان آق قلا با پیگیری و حمایت های فرمانداری شهرستان عملیات اجرایی احداث ایستگاه هواشناسی طی هفته جاری در محل جهاد کشاورزی آغاز شده و تکمیل این پروژه تا پایان فصل بهار و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال عملیاتی و راه اندازی می شود.

جاوردی در ادامه گفت: در شهرستان آزادشهر نیز با پیگیری و حمایت های نماینده محترم مردم شریف این شهر در مجلس شورای اسلامی ، فرمانداری و اعضای شورای شهر مراحل تحویل زمین مناسب و متناسب با شرایط استاندارد جهت احداث ایستگاه هواشناسی مراحل پایانی خود را طی می نماید که پس از انجام این امر و بر اساس مجوز اخذ شده از سازمان مرکزی نصب ادوات هواشناسی و راه اندازی دفتر مطالعات هواشناسی کشاورزی این شهرستان آغاز خواهد شد.

 خشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا متوسط دراستان گلستان

خشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا متوسط دراستان گلستان

 مدیر کل هواشناسی گلستان در گفتگو با اصحاب رسانه گفت: در شش ماهه ابتدای سال زراعی جاری (1399-1400) بر اساس شاخص SPI خشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا خشکسالی متوسط در استان گلستان حاکم بوده است.

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط خشکسالی استان در سال زراعی جاری (1399-1400) گفت :

 از ابتدای سال زراعی تا کنون میانگین بارش استان 196.9 میلیمتر بود که نسبت به متوسط دوره آماری 39 درصد ( معادل 127 میلیمتر ) ودر مقایسه با سال گذشته 32 درصد ( معادل 92 میلیمتر ) کاهش داشته است.

 وی همچنین گفت : بیشترین کاهش بارش درشهرستانهای غربی و ساحلی استان شامل بندرترکمن و بندرگز رخ داده است بطوریکه مجموع بارش در این شهرستانها از ابتدای سال زراعی تا کنون 55 درصد نسبت به متوسط دوره آماری کاهش را نشان می دهد.

داداشی افزود : در ماه های آبان و بهمن خشکسالی بسیار شدید در استان اتفاق افتاده و در بقیه ماهها خشکسالی خفیف تا خشکسالی متوسط در استان حاکم بوده است، بنابراین اثرات منفی این رویداد بر منابع آب و کشاورزی استان هم اکنون خود را نمایان کرده است.

 این مقام مسئول درپایان سخنان خود گفت : چشم انداز پیش بینی فصلی بارش و دمای استان بیانگر آن است که میزان بارش بهار در حد نرمال و میانگین دما یک درجه سانتیگراد بیشتر از نرمال خواهد بود، بنابراین بارش فصل بهار، کاهش بارش زمستان را جبران نخواهد کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری R در هواشناسی گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری R در هواشناسی گلستان

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری R و محاسبه شاخص خشکسالی SPEI امروز چهارشنبه مورخه 1400/01/18 در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ در این کارگاه آموزشی یکروزه که مدیر کل’ معاون فنی’ روسا و کارشناسان ستادی اداره تحقیقات کاربردی’ پیش بینی’ فناوری اطلاعات’ پایش و تحقیقات هواشناسی کشاورزی حضور داشتند’ شرکت کنندگان ابتدا با دستورات مهم نرم افزار R آشنا شدند.

در ادامه حاضرین با نحوه برنامه نویسی در این محیط و استخراج مقادیر حدی و تاریخ وقوع آنها از داده های موجود و همینطور نحوه استفاده از پکیج های قابل دسترس در نرم افزار یاد شده از جمله محاسبه شاخص خشکسالی SPEI آشنا شدند.

لازم به ذکر است که مدرس این کارگاه آموزشی یکروزه’ عبدالجبار ملاعرازی کارشناس آمار اداره کل بود.

12 فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک باد

مقام معظم رهبری:

12 فروردین روز جمهوری اسلامی جزء مهمترین، پربرکت ترین و تعیین کننده ترین تاریخ ماست.

 

فرا رسیدن 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را به همه ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

 

روابط عمومی و شورای فرهنگی هواشناسی استان گلستان

بارش های استان در اسفند ۹۹ نسبت به متوسط دوره آماری کاهش یافته است

بارش های استان در اسفند ۹۹ نسبت به متوسط دوره آماری کاهش یافته است

مدیر کل هواشناسی گلستان : بارش نیمی از ایستگاه های استان در اسفند ۹۹ نسبت به متوسط دوره آماری کاهش داشته است .

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط آب و هوایی اسفند ۱۳۹۹ گفت :

در اسفند ۹۹ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۶۰٫۴ میلیمتر بوده است بطوریکه ۷ درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و این کاهش در نیمی از استان بوده است بطوریکه بیشترین کاهش بارش در بندرگز به میزان ۴۵ درصد به ثبت رسیده است .

وی افزود : در اسفند ۹۹ بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به مینودشت به میزان ۹۸٫۷ میلیمتر و کمترین مقدار بارش مربوط به شهرستان های بندرگز و بند ترکمن به میزان ۳۲ میلیمتر بوده است .

این مقام مسئول در ادامه گفت : در اسفند ۹۹ متوسط دمای ایستگاه های سینوپتیک استان ۸٫۸ درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه ۲٫۳ درجه نسبت به متوسط اسفند ماه کاهش داشته است . حداکثر دمای ثبت شده ۳۵٫۹ درجه در گنبد کاووس و حداقل دمای ثبت شده ۶- درجه در فرودگاه گرگان ، کلاله و مراوه تپه به ثبت رسیده است .

با توجه به پیش بینی فصلی میانگین بارش در فصل بهار مشابه نرمال و میانگین دما حدود ۱ تا ۲ درجه نسبت به میانگین بلند مدت افزایش خواهد داشت