شرح وظایف گروه پیش بینی وصدور پیش آگاهی های جوی 

۱-تجزیه وتحلیل اطلاعات هواشناسی وصدور پیش بینی محلی با همکاری واحدهای متناظر ستادی با هدف تامین امنیت پروازها ، حمل ونقل وعموم مردم ، بهبود کشاورزی ، اتخاذ تصمیمات بهینه در امور زیربنایی و… درسطح استان

۲-همکاری با سایر دستگاههای دولتی استانی در امور مدیریت بحران وکاهش مخاطرات جوی واقلیمی

۳- بررسی روزانه نقشه های واقعی و نقشه های پیش بینی جهت کنترل کیفیت وانتخاب مدل مناسب با توجه به الگوهای مختلف جوی

۴- تجزیه وتحلیل نقشه های کلیدی به ویژه نقشه های سطح زمین برای ترسیم جبهه ها روی نقشه سطح زمین

۵- تحلیل تصاویر وداده های ماهواره ای و راداری جهت صدور پیش بینی و پیش آگاهی های جوی در مقیاس منطقه ای و…

۶- بررسی میزان دقت پیش بینی مدل های عددی مانندECMWF-GFS -ARPEGE WRF-MM5   و…

۷- بررسی وتحقیق اثر تغییر تفکیک افقی مدلهای عددی  پیش بینی وضع هوا در شبیه سازی سامانه های همدیدی

 ۸-اطلاع رسانی وصدور بولتن های پیش بینی استانی

 ۹-تهیه محصولات پیش بینی برای ترازهای استاندارد پرواز برای فرودگاه استان

۱۰- تهیه وصدور WARNING. SIGMET. RAFOR . TAFORواصلاحیه های آنها وموارد مشابه دیگر

۱۱- بررسی خروجی مدلهای عددی برای پروازهای استانی

۱۲- صدور اطلاعیه واخطاریه های مربوط به پیش بینی شرایط جوی حاد برای شرایطی مانند افزایش یا کاهش شدید دما ، وزش بادهای شدید ، تغییرات شدید رطوبت ، تگرگ و… در سطح استان

۱۳-شرکت موثر درجلسات تخصصی داخل و خارج هواشناسی استان و ارائه گزارشها وتحلیل های مربوطه به مراجع ذیربط

۱۴- همکاری وهماهنگی با ستاد درراستای بهبود پیش بینی محلی واستانی 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید