اجرای دوره آموزشی اطفاء حریق و کار با خاموش کننده های دستی

اجرای دوره آموزشی اطفاء حریق و کار با خاموش کننده های دستی

به منظور بالا بردن سطح آگاهی کارکنان در زمینه پیشگیری، ایمنی و مقابله با آتش سوزی دوره آموزشی اطفاء حریق و کار با نحوه خاموش کننده های دستی در اداره کل هواشناسی استان گلستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، در این دوره آموزشی شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مباحث تئوری ایمنی در منزل ، تربیت فرزندان در زمینه ایمنی ، آشنایی با شغل آتش نشانی ، نحوه تماس با 125 ، شناسایی با حریق و تجهیزات آن ، نحوه اطفاء حریق با کپسول را نیز به صورت عملی  جهت کسب آمادگی در مواقع ضروری آموختند .