بازدید دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان جناب آقای مهندس سنگدوینی از مرکز پیش بینی هواشناسی گلستان

بازدید دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان جناب آقای مهندس سنگدوینی از مرکز پیش بینی هواشناسی گلستان

دبیر مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از مرکز هواشناسی استان بازدید نمودند
به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان در این بازدید ، با نحوه صدور پیش بینی و کاربرد رادار هواشناسی در بارش های همرفتی و نحوه اطلاع رسانی آن به فرمانداران و مدیریت بحران آشنا شدند

در ادامه نور بخش داداشی مدیر کل مدیر هواشناسی استان از روند راه اندازی پروژه رادار و خواستار حمایت مجمع نمایندگان استان برای اتمام این پروژه شدند

گفتی است اعتبارات تکمیلی پروژه رادار در سفر هیئت محترم دولت تصویب شد