جلسه توجیهی رزمایش خودحفاظتی هواشناسی گلستان

جلسه هماهنگی اجرای رزمایش خودحفاظتی هواشناسی گلستان به ریاست داداشی مدیر کل هواشناسی  صبح چهارشنبه (4آبان‌ماه) در سالن شهید حسین شاکری هواشناسی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، داداشی مدیر کل هواشناسی در این جلسه با اشاره به اهمیت خودمراقبتی مدیران و کارکنان هواشناسی اظهار کرد. روسای بخش های مختلف و بویژه روسای  ایستگاههای هواشناسی باید آگاه و آماده باشند و با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از مراجعه کنندگان جامعه هدف خود، به موقع از امکانات، تجهیزات و اطلاعات در اختیار خود حفاظت و مراقبت کنند.

حسینی مسئول حراست هواشناسی استان در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت مباحث حفاظتی و امنیتی در ستاد و ادارات هواشناسی شهرستان،تصریح کرد: لازمه ارائه خدمات پایدار حفاظت از امکانات و سرمایه های دستگاه اجرایی می باشد و در بحث رزمایش خود حفاظتی هدف این است که تمرینی را برای حفاظت و مراقبت از امکانات و سرمایه های هواشناسی انجام دهیم. مانور خود حفاظتی اداره کل هواشناسی 4 آبان‌ماه در اداره کل هواشناسی گلستان برگزار خواهد شد.