روزجهانی‌هواشناسی

#روزجهانی‌هواشناسی
رونمایی سازمان جهانی هواشناسی از شعار روز جهانی هواشناسی…
سازمان جهانی هواشناسی شعار ۲۳ مارس -روز جهانی هواشناسی- در سال ۲۰۲۴ را «خط مقدم اقدام اقلیمی» نامگذاری کرد.
بر اساس گزارش ها، سازمان جهانی هواشناسی این شعار را به دلیل تهدید واقعی و غیرقابل انکار تغییرات اقلیمی برای کل تمدن بشر انتخاب کرده است.
سازمان جهانی هواشناسی در این باره عنوان کرده است: تغییرات اقلیمی یک تهدید واقعی و غیرقابل انکار برای تمام تمدن ماست که  اثرات آن در حال حاضر قابل مشاهده است و فاجعه بار خواهد بود مگر اینکه ما اکنون اقدام کنیم.
۲۳ مارس، روز اجرای توافقنامه تأسیس سازمان هواشناسی جهانی در سال ۱۹۵۰ است که به نام روز جهانی هواشناسی نامگذاری شده است.