میلاد با سعادت مولود کعبه، حضرت علی (ع) بر شیعیان مبارک