هشدار سطح زرد شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸

پیش بینی ۷۲ ساعته مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸

توصیه هواشناسی دریایی شماره۱۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

هشدار دریایی سطح زرد شماره ۸ مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۸

پیش بینی دریایی ۵ روزه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

گزارش وزش باد شدید در استان گلستان

گزارش وزش باد شدید در استان گلستان

در پی هشدار نارنجی شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان گلستان حداکثر سرعت وزش باد گزارش شده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت در ایستگاههای هواشناسی استان گلستان به شرح جدول می باشد. بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان مراوه تپه با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است. که طبق گزارشات واصله باعث خسارت به مزارع و باغات کشاورزی و شکستن برخی درختان در شهرهای مختلف استان شد.

نام ایستگاه هواشناسی حداکثر سرعت باد (کیلومتر بر ساعت ) نام ایستگاه هواشناسی حداکثر سرعت باد (کیلومتر بر ساعت )
       بندرترکمن کمن ۹۰ کارکنده ۶۵
پارک ملی گلستان ۵۸ مینودشت ۹۰
علی آباد کتول ۹۰ کردکوی ۷۹
آق قلا ۷۹ بندرگز ۷۶
کلاله ۸۳ اینچه برون ۸۵
گرگان ۸۳ انبار الوم ۷۹
گنبد ۸۳ گمیشان ۱۰۱
مراوه تپه ۱۰۴ ایمر ملاساری ۸۲

 

 

پیش بینی دریایی ۵ روزه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

پیش بینی ۷۲ ساعته مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷